30.10.2018r.

1. Wszystkie klasy były obecne, oprócz klasy 3c.
2. Sprawdziliśmy porządek w salach lekcyjnych i ogłosiliśmy wyniki
każdej klasy.
3. Przypomnieliśmy o konkursie na wystrój sal (tzw. „gazetka
klasowa” ) i dekoracji okna znajdującego się naprzeciwko sali
lekcyjnej każdej klasy z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości.
4. Oceniliśmy organizację Dnia Kalasantyńskiego. Klasy 3b i 7a
odpowiedzialne za organizację tego dnia uzyskały maksymalną ilość
punktów, czyli 10.
5. Przedstawicieli klas, którzy w dniu jutrzejszym nawiedzą groby
zmarłych nauczycieli, uczniów i absolwentów na krakowskich
cmentarzach poinformowaliśmy o konieczności ubioru stroju
galowego.

23.10.2018r.

1. Wszystkie klasy były obecne, z wyjątkiem klas 4- nieobecnych ze
względu na wycieczkę szkolną.
2. Sprawdziliśmy porządek w salach lekcyjnych i ogłosiliśmy wyniki
każdej klasy.
3. Przypomnieliśmy o najbliższym Dniu Kalasantyńskim, który
będziemy obchodzić 25 października.
4. Poinformowaliśmy o zmianie celu zbiórki pieniędzy na cele
charytatywne w Dniu Kalasantyńskim. Będziemy zbierać środki na
utrzymanie świetlicy pijarskiej w Chile.

protokół 16.10.2018r.

1. Oceniliśmy organizację dyskoteki, za którą odpowiedzialne były klasy 3d, 3a oraz 8a. Dyskoteka odbyła się w zeszły czwartek. Wszystkie klasy otrzymały maksymalną ilość 5 punktów.
2. Ogłosiliśmy przedstawicielom klas, że na poziomie 3a wisi szkolna gazetka oraz skrzynka, do której można wrzucać anonimowo pomysły na działanie samorządu.
3. Przypomnieliśmy o obowiązku przyniesienia min. 3 zniczów do piątku, 19 października.
4. Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy wystrój sali 11 listopada. Wzięcie udziału obowiązkowe.