Protokół z zebrania 8.11.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 4, 7A i 7B.
 2. Za organizację Dnia Kalasantyńskiego 25.10 klasie 2A przyznano 10 punktów, a klasie 7B 7 punktów.
 3. Przypomniano, że Tańce Pijarskie 9.11 organizują klasy 2C i 2B.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 16.11 wybrano klasy 3B i 2E.
 5. Poinformowano o akcji “Kącik czytelniczy”. Chętni uczniowie mogą przygotować plakaty promujące akcję po zgłoszeniu się do Pani Renaty Ryby.
 6. Do organizacji dyskoteki 23.11 wybrano klasy 7B i 2D.

Protokół z zebrania 25.10.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 7A i 2B.
 2. Przypomniano o obowiązku przyniesienia 3 zniczy przez każdą klasę do 31.10.
 3. Oceniono Tańce Pijarskie organizowane 19.10 przez klasy 2A i 7C. Przyznano 5 punktów.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 2.11 wybrano klasy 7B i 3C.
 5. Do organizacji Tańców Pijarskich 9.11 wybrano klasy 2C i 2B.
 6. Przypomniano o konieczności punktualnego zjawiania się na pomoc w rozdawaniu obiadów w świetlicy. Poinformowano, że spóźnienia lub nieobecności będą karane uwagami negatywnymi.
 7. Samorządom klasowym rozdano plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Protokół z zebrania 18.10.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne
 2. Podano wyniki sprawdzania porządków
  A B C D E
  klasy 7 3 3 4
  klasy 2 3 3 3 4 3
  klasy 3 3 4 3 3 4
 3. Tańce Pijarskie organizowane 12.10 oceniono na 5 puntów.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 19.10 wybrano klasy 4, 3A i 3E.
 5. Do organizacji Tańców Pijarskich 26.10 wybrano klasy 2A i 7C.
 6. Przypomniano, że Dzień Kalasantyński 25.10 organizują klasy 2A i 7B.
 7. Przypomniano o konieczności przynoszenia list osób pomagających rozdawać obiady na świetlicy. Listę osób zaangażowanych na cały tydzień powinien dostarczyć przewodniczący klasy, która w danym tygodniu ma dyżur, w poniedziałek do godziny 10:30 do p. Renaty Ryby.
 8. Poinformowano, że chętni uczniowie mogą zgłaszać się do p. Renaty Ryby celem pomocy na świetlicy w czwartki po lekcjach.
 9. Poinformowano, że w dniach 23.10 – 31.10 odbędzie się zbiórka zniczy. Każda klasa jest zobowiązana do przyniesienia 3 zniczy i zostawienia ich na portierni.
 10. Poinformowano o zbiórce zużytych telefonów. Więcej informacji zostanie podane wkrótce.

Protokół z zebrania 4.10.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Oceniono Tańce Pijarskie organizowane 28.09 przez 3D i 3E. Klasom przyznano po 5 punktów.
 3. Przypomniano, że Tańce Pijarskie 5.10 organizują klasy 2A i 3B.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 12.10 wybrano klasy 3B i 3C.
 5. Oceniono dyskotekę szkolną organizowaną 28.09 przez klasy 3D i 3E. Klasom przyznano po 4 punkty z powodu nieprawidłowości z listą nauczycieli oraz muzyką.
 6. Podano wyniki sprawdzania porządków.
  7A 7B 7C 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E
  18.09 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4
  28.09 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4
  2.10 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4

Protokół z zebrania 27.09.2017

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 7A i 2E.
 2. Poinformowano, że porządki w tym tygodniu nie były sprawdzane w poniedziałek z powodu Dnia Kalasantyńskiego. Zostaną one sprawdzone w czwartek (28.09).
 3. Oceniono Dzień Kalasantyński organizowany 25.09 przez klasy 3C i 3E. Obu klasom przyznano po 10 punktów.
 4. Przypomniano o dyskotece szkolnej organizowanej przez klasy 3E i 2B, która odbędzie się 28.09. Przypomniano zasady odbioru z dyskoteki. Poinformowano o zakazie ubieranie butów na wysokim obcasie.
 5. Przypomniano, że Tańce Pijarskie 28.09 organizują klasy 3D i 3E.
 6. Do organizacji Tańców Pijarskich 5.10 wybrano klasy 2A i 3B.
 7. Zdecydowano, aby zbiórki pieniędzy z Dni Kalasantyńskich podczas całego roku zostały przekazana na Dom Małego Dziecka w Krakowie.
 8. Przypomniano o obowiązki pomocy w wydawaniu obiadów klasom 1. Poinformowano, że klasy zobowiązane są do dostarczenia do Rady Samorządu Szkolnego list osób pomagających przy wydawaniu obiadów do piątku tygodnia poprzedzającego ich dyżur. W nadchodzącym tygodniu (2.10 – 6.10) pomaga klasa 3B.
 9. Do organizacji Dnia Kalasantyńskiego w październiku (25.10) wybrano klasy 2A i 7B.

Protokół z zebrania 20.09.2017

 1. Sprawdzono obecność.
 2. Podano wyniki sprawdzania porządków w klasach.
 3. Przypomniano o Dniu Kalasantyńskim organizowanym przez klasy 3C i 3E, który odbędzie się 25.09.
 4. Przypomniano o dyskotece szkolnej, która odbędzie się 28.09 w godzinach 17:00 – 21:00. Przypomniano zasady odbioru z dyskoteki.
 5. Do organizacji Tańców Pijarskich (28.09) wybrano klasy 3D i 3E.
 6. Poinformowano o wprowadzeniu dyżurów w celu pomocy w wydawaniu obiadów młodszym klasom. Szczegółowe informacje przesłano w wiadomości na Librusie.

Protokół z zebrania 13.09.2017

 1. Przedstawiono nowym uczniom skład Rady Samorządu Szkolnego.
 2. Sprawdzono obecność. Obecne były wszystkie klasy oprócz klas 2A i 4.
 3. Zebrano kartki ze składami samorządów klasowych.
 4. Poinformowano o reaktywacji sprawdzania porządków w klasach. Kontrole będą przeprowadzane w poniedziałki na przerwie o godzinie 10:30.
 5. Do organizacji Dnia Kalasantyńskiego (25 IX) wybrano klasy 3E i 3C.
 6.  Poinformowano, że 28 września w godzinach 17-21 odbędzie się dyskoteka. Do jej organizacji wybrano klasy 3E i 2B.
 7. Poinformowano o zamiarze reaktywacji Tańców Pijarskich.