Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Zajęcia cykliczne prowadzone w Świetlicy szkolnej:

 1. Cała Polska czyta dzieciom – rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Świetlik na medal – konkurs na wzorowego ucznia świetlicy (przez cały rok).
 3. Konkursy różne: okolicznościowe, grupowe, międzygrupowe.
 4. Kółka świetlicowe.
 5. Pomoc w odrabianiu lekcji.
 6. Zabawy i gry ruchowe na powietrzu.
 7. Relaksacja przy muzyce.
 8. Filmy przyrodnicze i edukacyjne.

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 • 7:00 – 7:45 Przygotowanie do zajęć lekcyjnych. Czytanie prasy dla dzieci z biblioteczki świetlicy szkolnej. Gry i zabawy planszowe.
 • 11:40– 12:40 Odpoczynek, relaks przy muzyce, zabawy relaksujące.
 • 12:40- 13:20 Przygotowanie do obiadu, obiad.
 • 13:40- 15:15 Zajęcia prowadzone przez wychowawców wynikające z planu pracy świetlicy szkolnej (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, konkursy, quizy, zabawy tematyczne).
  Zajęcia rekreacyjno-sportowe na zewnątrz budynku.
 • 15:20- 16:40 Zajęcia wyrównawczo–kompensacyjne (obrabiania zadań domowych, indywidualna pomoc w nauce). Filmoteka.
 • 16:40 – 17:00 porządkowanie świetlicy, powrót dzieci do domu.

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych może być na bieżąco korygowany.

MIESIĘCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019/2020

WRZESIEŃ

Witaj szkoło:

 • Zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, w toaletach, w czasie posiłków, przedstawienie zasad BHP oraz poruszania się na terenie szkoły.
 • Co robimy w świetlicy, by było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze pomysły. Pogadanka na temat zachowania i poszanowania gier i zabawek świetlicowych.
 • Plecak pełen wspomnień” – wakacyjne pamiątki, opowiadanie wakacyjnych przygód. Malowanie pocztówki z wakacji.
 • Praca z mapą – wspólne odszukanie miejsc, które dzieci odwiedziły w wakacje.
 • Zabawy integrujące – poznajemy się, uczymy się wspólnie bawić i pracować.

Dbamy o nasze bezpieczeństwo:

 • Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły – zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez jezdnię. Praca plastyczna „Moja droga do szkoły”, „Bezpieczne przejście przez ulicę”.
 • Czytanie wiersza W. Chotomskiej pt.: „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”. Burza mózgów „Po co są znaki drogowe?”
 • Rozmowa na temat znaków drogowych. Wykonywanie i kolorowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.
 • Bezpieczna szkoła – zasady bezpieczeństwa na podwórku, korytarzu szkolnym, szatni, toalecie.
 • Pogadanka na temat „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”, burza mózgów.

Dlaczego warto być miłym:

 • Sztuka rozwiązywania konfliktów – rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
 • Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów.
 • Jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci. Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „ Kartki złości”.
 • Przedstawianie swoich portretów w różnych nastrojach – praca plastyczna
 • Uczymy się żyć w przyjaźni, czy potrafię być dobrą koleżanką – kolegą? – przedstawianie własnych poglądów w trakcie dyskusji.
 • Pogadanka na temat „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”, burza mózgów.
 • Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów grzecznościowych.
 • Uczymy się przepraszać i przyznawać do błędów- na podstawie wiersza „List do kolegi” E. Szelburg- Zarembiny “
 • Proszę, dziękuję, przepraszam” – odgrywanie scenek.

Żegnamy lato, witamy jesień:

 • Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? – kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk).
 • Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów.
 • „Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów.
 • Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody – ćwiczenia w grupach.
 • Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna – jesienne drzewo.
 • Słuchanie piosenek o jesieni.
 • Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody, a porą roku – 23 września początek kalendarzowej jesieni

PAŹDZIERNIK

Światowy dzień zwierząt:

 • Zwierzęta, które znamy – rozwiązywanie zagadek, rozmowa na temat zwierząt żyjących w naszej okolicy.
 • Zwierzęta, które robią zapasy na zimę.
 • Wydzieranka z kolorowego papieru wybranego zwierzątka. Wystawa prac.
 • Nauka piosenki “Puszek Okruszek”.
 • Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce. Poznanie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody – praca z mapą Polski.
 • Poznanie wiersza “ZOO” J. Brzechwy.
 • Zabawa dramowa- naśladujemy odgłosy zwierząt.

Dzień Edukacji Narodowej:

 • DEN – co to za święto?- Zapoznanie dzieci ze znaczeniem Dnia Edukacji Narodowej. Podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu świata oraz roli pozostałych pracowników szkoły.
 • Omówienie wiersza J. Tuwima “Wszyscy dla wszystkich”.
 • Wykonanie laurek dla wychowawców klas z życzeniami.

Dary Pani Jesieni:

 • Określenie charakterystycznych cech, czytanie wierszy o jesieni, dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu.
 • Rozmowy, gry i zabawy na temat radzenia sobie z jesiennymi nastrojami i sposobami na jesienną nudę.
 • Dary jesieni z lasu, z pola, z sadu i ogrodu. Warzywa i owoce czyli odżywiamy się zdrowo.
 • Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy- „Na straganie.”
 • Zagadki o tematyce jesiennej

LISTOPAD

Czcimy pamięć tych, którzy odeszli:

 • Listopad miesiącem pamięci o zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – wypisanie różnic.
 • Wyjaśnienie symboliki grobu; wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych, odpowiedniego zachowania się na cmentarzu i w miejscach pamięci.
 • Praca plastyczna: rysowanie wesołych dyń, duszków , czarownic i stworów.
 • Wyjście pod pomnik Dąb Pamięci przy Szkole.

W zdrowym ciele zdrowy duch:

 • Pamiętamy o zdrowym odżywianiu się jesienią.
 • Witaminy z owoców i warzyw.
 • Sposoby przechowywania owoców i warzyw.
 • Głośne czytanie przepisów na surówki i sałatki.
 • Zapoznanie z piosenką pt.”Witaminki, witaminki”.

Narodowe Święto Niepodległości:

 • Rozmowa na temat: Kim jest Polak? Co to znaczy “być patriotą” ? Zabawy ruchowe.
 • Poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego.
 • Wykonanie z bibuły wybranego symbolu narodowego.
 • Czytanie i utrwalanie tekstu hymnu Polski, wspólne odśpiewanie.
 • Zapoznanie z treścią wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś”, poznawanie pieśni patriotycznych i żołnierskich.

Zmiany pór roku:

 • Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Rozmowa na temat zmian przyrody w różnych porach roku i ich wpływie na życie ludzi, zwierząt i roślin.
 • Ilustrowanie utworu muzycznego A. Vivaldiego Cztery pory roku(jesień).

Wdrażanie nawyku systematycznego odrabiania prac domowych:

 • Sprawdzanie zadań domowych.
 • Zapoznanie uczniów z różnymi technikami uczenia się.
 • Umiejętność planowania czasu i organizowania nauki.
 • Hałas szkodzi zdrowiu, przeszkadza w nauce- uczymy się życia w grupie i odpowiedzialności.

GRUDZIEŃ:

Barbórka:

 • Rozmowa na temat pracy górnika dawniej i dziś.
 • Opis stroju galowego górnika.
 • Praca plastyczna przedstawiająca postać górnika przy pracy.

Mikołajki:

 • Pisanie listu do Świętego Mikołaja z prośbą o prezenty.
 • Adresowanie koperty. Krótkie wypowiedzi na temat drogi listu od nadawcy do adresata.
 • Portret Świętego Mikołaja – praca plastyczna.
 • Nauka pakowania prezentu w ozdobny papier.
 • Układanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych.

Moja rodzina:

 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat ich rodzin połączone z prezentacją przyniesionych pamiątek, zdjęć.
 • Rozmowa na temat praw i obowiązków członków rodziny.
 • Zabawa w architekta – dom moich marzeń.
 • Wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytanie Jak postępować, by tworzyć kochającą się rodzinę?
 • Gry i zabawy dramowe- zgadnij kim jestem.
 • Wspólna rozmowa na temat: Jak dzielę się obowiązkami z rodzeństwem, by pomóc rodzicom?

Przygotowujemy się do świąt:

 • Wykonywanie ozdób choinkowych, np. łańcuchy, serduszka.
 • Słuchanie opowiadania nauczyciela o symbolach Bożego Narodzenia.
 • Słuchanie, nauka i śpiewanie kolęd.
 • Tradycje Bożego Narodzenia.
 • Wspólna rozmowa na temat przygotowań do Wigilii.
 • Wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim.
 • Pisanie na kartce życzeń skierowanych do siebie w formie dobrego uczynku, poprawy.
 • Szkolna Wigilia-śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem.

STYCZEŃ

Witamy Nowy Rok:

 • Swobodne wypowiedzi na temat jak witaliśmy Nowy Rok.
 • Wykonanie śnieżynek z papieru.
 • Jak zaplanować bal karnawałowy – wspólna rozmowa.
 • Kalendarz na Nowy Rok-daty, rocznice, przysłowia.

Przyglądamy się zimie:

 • Obserwacja otoczenia wokół szkoły, rozmowa o tym jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Zapoznanie ze sposobem przetrwania zimy przez ptaki, owady i ssaki.
 • Jak pomagamy ptakom podczas zimy.
 • Malowanie zimowych drzew różnymi technikami.
 • Ćwiczenia ruchowe i naśladowanie kołysania się drzew, pracy drwali, łamania się gałęzi.
 • Gry i zabawy dramowe: naśladujemy ptaki.
 • Rysunek kredką: Dokarmiamy ptaki.

Dzień Babci i Dziadka:

 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat chwil spędzonych z babcią i dziadkiem.
 • Redagowanie życzeń dla babci i dziadka.
 • Drama – praca w dwójkach – próby składania życzeń.
 • Rozmowa na temat szacunku do osób starszych.

LUTY

Bezpieczne ferie:

 • Swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące zabaw i gier zimowych.
 • Rozmowa na temat sportów zimowych, olimpiad.
 • Gry i zabawy dramowe- odgadnij dyscyplinę sportu.
 • Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych.
 • Plakat na temat „Bezpieczne ferie”.

Dbamy o naszą świetlicę:

 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat świetlicy.
 • Ustalenie zakresu prac, jakie należy wykonać w celu poprawienia wyglądu, estetyki świetlicy.
 • Jak należy dbać o sprzęt szkolny – rozmowa.
 • Giełda pomysłów Co zrobić, aby nasza świetlica była piękniejsza.

MARZEC.

Kobiety w naszym życiu:

 • Poznajemy zawody naszej mamy, babci, cioci.
 • Małe i duże kobiety – rozmowa na temat szacunku wobec kobiet.
 • ABC dobrych manier – jak zachować się wobec mam, nauczycielek, koleżanek.
 • Nauka wiersza „Tyle kobiet dookoła”.
 • Słuchanie piosenek i zabawy rytmiczne przy muzyce.
 • Praca plastyczna – wykonujemy laurki okolicznościowe.

Pory dnia i roku:

 • Rozmowa na temat dobowego ruchu Ziemi: dzień, noc.
 • Praca z globusem.
 • Uświadomienie dzieciom, w jaki sposób rozwój cywilizacji i lekkomyślność zagraża Ziemi.
 • Swobodna rozmowa dotycząca ochrony Ziemi.
 • Jak ja mogę pomóc Ziemi? – swobodne wypowiedzi.
 • Próba refleksji nad obecną sytuacją.
 • Swobodne wypowiedzi na temat zmiany pogody w ciągu roku. Zjawiska jakie obserwujemy przy tych zmianach.
 • Warunki życia roślin i zwierząt w różnych porach roku.

Powitanie Wiosny:

 • Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Analiza przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zwiastunów wiosny.
 • Układanie haseł witających wiosnę.
 • Rozmowa na temat wiosennych kwiatów i ich ochronie.

KWIECIEŃ

Wiosenne prace:

 • Swobodne wypowiedzi dzieci o wiosennych pracach w ogródku.
 • Rozmowa z dziećmi o wyglądzie najbliższej okolicy, określenie co możemy zmienić, poprawić, naprawić, posprzątać.

Zwyczaje wielkanocne:

 • Swobodne, wynikające z doświadczeń dzieci wypowiedzi na temat zwyczajów wielkanocnych.
 • Malowanie pisanek.
 • Ustne wypowiedzi opisujące własną pisankę, pisankę marzeń.
 • Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych , ze szczególnym zwróceniem uwagi na śmigus-dyngus.
 • Wspólne zgromadzenie słownictwa potrzebnego do napisania świątecznych życzeń.
 • Projektowanie własnych kart i pisanie życzeń.

Nasze zdrowie:

 • Próba zastanowienia się, refleksja: czy mam kondycję?, Czy codziennie ćwiczę? Czy jestem aktywny na lekcjach wf?
 • Głośne odczytanie informacji na temat roli różnych organów w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.
 • Odnajdywanie omawianych organów w swoim organizmie.
 • Swobodna rozmowa o tym, co jest niezbędne aby być zdrowym i sprawnym: sport, higiena osobista, zdrowe odżywianie.

MAJ

Majowe święta: Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja:

 • Oglądanie materiałów związanych z Konstytucją 3 Maja, np. reprodukcji obrazu Jana Matejki  Konstytucja 3 maja.
 • Nasze symbole narodowe, rozmowa na temat ich poszanowania.
 • Uwrażliwienie na wartości związane z Ojczyzną.

Jestem Polakiem i Europejczykiem:

 • „Podróż po Europie”- poznanie krajów UE.
 • Instytucje i symbole unijne (flaga, hymn, waluta, maskotka)
 • Słuchanie i nauka hymnu „Oda do radości”.
 • Czytanie bajek z różnych stron świata.

Wiosenna pogoda:

 • Wypowiedzi uczniów na temat pogody i zmian w przyrodzie w maju.
 • Majowe kwiaty. Poznajemy nazwy kwiatów i roślin zielonych w naszej okolicy.
 • Praca plastyczna – Polne Kwiatki.

Moja rodzina:

 • Wypowiedzi uczniów na temat swojej rodziny.
 • Przytaczanie rodzinnych anegdot.
 • Prezentowanie przyniesionych zdjęć i pamiątek rodzinnych.
 • Moja mama, mój tata-swobodne wypowiedzi dzieci na temat swojej mamy, swojego taty.
 • Układanie i zapisywanie krótkiego opisu wyglądu zewnętrznego mamy i taty.
 • Moi rodzice – praca plastyczna.
 • Wykonujemy laurki dla rodziców.
 • Zawody rodziców- zabawa w kalambury.
 • Szanujemy rodziców, pomagamy im i wspieramy ich- pogadanka z uczniami.

Książka moim przyjacielem:

 • Pogadanka na temat: „Jak zachęcić innych do czytania książek”.
 • Moja ulubiona bajka, baśń, wiersz. Uczniowie prezentują swoje ulubione książki.
 • Czytanie wybranego w bibliotece opowiadania z podziałem na role.
 • Wykonanie ilustracji do czytanego opowiadania.
 • Przypominamy regulamin biblioteki.
 • Praca plastyczna- zakładka do książki.

CZERWIEC.

Międzynarodowy Dzień Dziecka:

 • Poznajemy prawa dziecka- odczytanie Praw Dziecka (Karta Praw Dziecka) i dokładne ich omówienie, wyjaśnienie
 • Wspólne oglądanie zdjęć przedstawiających charakterystyczne typy mieszkańców różnych części świata.
 • Próba odpowiedzi na pytanie: co łączy, a co różni dzieci na całym świecie?
 • Zapoznanie dzieci z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci – Order Uśmiechu
 • Projektujemy własny order i nadajemy mu nazwę.

Lato, lato…:

 • Rozwiązywanie i układanie zagadek i rebusów związanych z nadchodzącym latem.
 • Mój przepis na lato – pisemna praca w grupach.
 • Przypominamy letnie i wakacyjne piosenki.
 • Swobodne wypowiedzi na temat lata i sposobu spędzania wolnego czasu.
 • Praca plastyczna pt. Lato.

Obserwujemy otaczającą nas przyrodę:

 • Obserwowanie zmian jakie nastąpiły w przyrodzie.
 • Swobodne wypowiedzi na ww. temat.
 • Zabawa dramowa: szukanie w swoim otoczeniu przedmiotów, które mogą odtworzyć dźwięki deszczu, wiatru, błyskawicy, grzmotu…

Gdzie warto pojechać na wakacje:

 • Praca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi – szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje.
 • Nauka wakacyjnych i letnich piosenek.
 • „Moje wymarzone wakacje”- praca plastyczna.

Wakacyjne przestrogi:

 • Swobodne wypowiedzi uczniów na temat: Jak bezpiecznie podróżować?
 • Zabawa dramowa – zgubiłem się!
 • Przypominamy numery alarmowe.
 • Układamy wakacyjny regulamin.

Zajęcia prowadzone w Świetlicy szkolnej dostosowywane są do potrzeb rozwojowych wieku, oczekiwań i zainteresowań uczniów. Powyższy plan może ulec zmianie- może być modyfikowany i realizowany w zależności od autorskich pomysłów nauczyciela świetlicy, warunków pogodowych i innych zmiennych.

%d bloggers like this: