Sprawozdanie z zebrania Samorządu 3.05

Sprawozdanie z zebrania samorządu 3. 05. 2019r.

1. Reprezentanci wszystkich klas byli obecni.

2. Wyniki sprawdzania porządku w salach lekcyjnych przedstawiają się następująco:

kl. 4a – 3p.

kl. 4b – 2p.

kl. 5a – 4p.

kl. 7a – 4p.

kl. 8a – 3p.

kl. 8b – 4p.

kl. 8c – 4p.

kl. 3a – 4p.

kl. 3b – 3p.

kl. 3c – 3p.

kl. 3d – 4p.

kl. 3e – 3p.

3. Oceniono Dzień Kalasantyński przygotowany przez klasy 5a oraz 8c, za który klasy te otrzymały 7p. /10p.

4. Oceniono dyskotekę organizowaną przez klasy 3e i 8c. Klasom tym przyznano po 5 punktów.

%d bloggers like this: