sprawozdanie 05.02

  1. Wszystkie klasy były obecne.
  2. Przypomnieliśmy o odbywających się we wtorek (12 lutego) wyborach do samorządu szkolnego oraz o ciszy wyborczej dzień wcześniej.
  3. 12 lutego zebranie samorządu się nie odbędzie z powodu wspomnianych wcześniej wyborów.
  4. Ogłosiliśmy, że 27 lutego w środę odbędzie się dyskoteka szkolna, tym razem w godzinach 18-21. Muzyką zajmie się profesjonalny DJ. Zapraszamy wszystkich do przyjścia i miłej  zabawy . 🙂
%d bloggers like this: