Protokół z zebrania 8.11.2017

  1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 4, 7A i 7B.
  2. Za organizację Dnia Kalasantyńskiego 25.10 klasie 2A przyznano 10 punktów, a klasie 7B 7 punktów.
  3. Przypomniano, że Tańce Pijarskie 9.11 organizują klasy 2C i 2B.
  4. Do organizacji Tańców Pijarskich 16.11 wybrano klasy 3B i 2E.
  5. Poinformowano o akcji “Kącik czytelniczy”. Chętni uczniowie mogą przygotować plakaty promujące akcję po zgłoszeniu się do Pani Renaty Ryby.
  6. Do organizacji dyskoteki 23.11 wybrano klasy 7B i 2D.
%d bloggers like this: