Protokół z zebrania 27.09.2017

  1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 7A i 2E.
  2. Poinformowano, że porządki w tym tygodniu nie były sprawdzane w poniedziałek z powodu Dnia Kalasantyńskiego. Zostaną one sprawdzone w czwartek (28.09).
  3. Oceniono Dzień Kalasantyński organizowany 25.09 przez klasy 3C i 3E. Obu klasom przyznano po 10 punktów.
  4. Przypomniano o dyskotece szkolnej organizowanej przez klasy 3E i 2B, która odbędzie się 28.09. Przypomniano zasady odbioru z dyskoteki. Poinformowano o zakazie ubieranie butów na wysokim obcasie.
  5. Przypomniano, że Tańce Pijarskie 28.09 organizują klasy 3D i 3E.
  6. Do organizacji Tańców Pijarskich 5.10 wybrano klasy 2A i 3B.
  7. Zdecydowano, aby zbiórki pieniędzy z Dni Kalasantyńskich podczas całego roku zostały przekazana na Dom Małego Dziecka w Krakowie.
  8. Przypomniano o obowiązki pomocy w wydawaniu obiadów klasom 1. Poinformowano, że klasy zobowiązane są do dostarczenia do Rady Samorządu Szkolnego list osób pomagających przy wydawaniu obiadów do piątku tygodnia poprzedzającego ich dyżur. W nadchodzącym tygodniu (2.10 – 6.10) pomaga klasa 3B.
  9. Do organizacji Dnia Kalasantyńskiego w październiku (25.10) wybrano klasy 2A i 7B.
%d bloggers like this: