Protokół z zebrania 25.10.2017

  1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 7A i 2B.
  2. Przypomniano o obowiązku przyniesienia 3 zniczy przez każdą klasę do 31.10.
  3. Oceniono Tańce Pijarskie organizowane 19.10 przez klasy 2A i 7C. Przyznano 5 punktów.
  4. Do organizacji Tańców Pijarskich 2.11 wybrano klasy 7B i 3C.
  5. Do organizacji Tańców Pijarskich 9.11 wybrano klasy 2C i 2B.
  6. Przypomniano o konieczności punktualnego zjawiania się na pomoc w rozdawaniu obiadów w świetlicy. Poinformowano, że spóźnienia lub nieobecności będą karane uwagami negatywnymi.
  7. Samorządom klasowym rozdano plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2017/2018.
%d bloggers like this: