Protokół z zebrania 20.09.2017

  1. Sprawdzono obecność.
  2. Podano wyniki sprawdzania porządków w klasach.
  3. Przypomniano o Dniu Kalasantyńskim organizowanym przez klasy 3C i 3E, który odbędzie się 25.09.
  4. Przypomniano o dyskotece szkolnej, która odbędzie się 28.09 w godzinach 17:00 – 21:00. Przypomniano zasady odbioru z dyskoteki.
  5. Do organizacji Tańców Pijarskich (28.09) wybrano klasy 3D i 3E.
  6. Poinformowano o wprowadzeniu dyżurów w celu pomocy w wydawaniu obiadów młodszym klasom. Szczegółowe informacje przesłano w wiadomości na Librusie.
%d bloggers like this: