Akcja ZAKRĘCENI DOBREM

Akcja ZAKRĘCENI DOBREM

Fundacja CZŁOWIEKOWI CZŁOWIEK z początkiem roku rozpoczęła akcję ZAKRĘCENI DOBREM, podczas której zbierane są plastikowe zakrętki. Całkowity dochód z zakrętek przeznaczony jest na warsztaty rękodzieła dla podopiecznych Fundacji.

Fundacja, która ma swą siedzibę w Krakowie przy ul. Majówny 62,  chce zapobiegać bezdomności i ubóstwu. Stara się docierać do osób potrzebujących wsparcia, a zarazem wykazujących chęć zmiany swojego życia.

Zapraszamy do włączenia się w szkolną akcję zbierania nakrętek na rzecz Fundacji. Zakrętki można przynosić do szkoły i składać w specjalnych pojemnikach znajdujących się na hallu szkoły.

W imieniu podopiecznych Fundacji dziękujemy za okazane serce.