Liczbowe szaleństwo

Liczbowe szaleństwo

„Liczbowe szaleństwo" to  projekt realizowany w Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów w ramach programu #SU-w-ak. Celem głównym projektu była integracja  uczniów szkoły, poprzez stworzenie i działalność Kółka Zabaw Matematycznych. Łącznie w ramach projektu odbyło się 7 spotkań, w tym 3 dla klas starszych, oraz 4 spotkania wspólne dla starszych i młodszych uczniów. Bawiąc się w różne gry matematyczne i logiczne, m.in. rodzynek, sztabka złota, czy jubiler, przy pomocy Kart Grabowskiego uczestnicy spędzali razem czas, a także budowali wspólne międzyklasowe relacje.
Co istotne uczestnicy mają plan, by kontynuować projekt w kolejnym semestrze i przyszłym roku.
Projekt był finansowany ze środków Miasta Krakowa. Operatorem programu #SU-w-ak jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.