Warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne

W dniach 23-25 września uczniowie nauczania wczesnoszkolnego mieli okazję uczestniczyć w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez wolontariuszy Urzędu Miasta Krakowa. Tematyka warsztatów dotyczyła zagrożeń związanych ze smogiem oraz racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregowanie i zmniejszanie ich ilości. 

Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, a liczne rekwizyty i akcesoria angażowały wszystkich uczestników. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, a zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze. Mieli okazję zadać wiele ciekawych pytań, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi, jak również zagrać w ciekawe gry ekologiczne. Na zakończenie warsztatów, za swoje zaangażowanie w proponowane działania, otrzymali upominki. Mamy nadzieję, że poznane zasady ekologicznego życia, uczniowie będą stosować na co dzień, dzięki czemu stan naszego środowiska będzie coraz lepszy.