V Formacyjne Spotkanie Laikatu Pijarskiego

W dniach 23-25 listopada grupa nauczycieli z naszej szkoły wzięła udział w V Formacyjnym Spotkaniu Laikatu Pijarskiego w Centrum Wiary i Kultury Hebdowie, któremu przewodził cytat z listu do Filipian:” Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

Coroczne spotkanie było okazją do modlitwy i refleksji a także zacieśnianiu wspólnoty z innymi ośrodkami pijarskimi, tym razem z Katowic, Rzeszowa i Bolesławca oraz z parafii w Szczuczynie i Lidzie na Białorusi.

%d bloggers like this: