Uroczysta inauguracja roku szkolnego Warszawa

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/18  w pijarskim Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie.
W piękną słoneczną niedzielę nauczyciele obu naszych szkół- liceum i podstawówki- wybrali się po raz kolejny do Warszawy na uroczystą inaugurację roku szkolnego.
Pierwszym punktem programu  było  XIV Forum Edukacyjne pt. W stylu Kalasancjusza głosić, przemieniać, wychowywać, które odbyło się  w sali teatralnej.

Jako pierwszy ze swoim wykładem wystąpił O. Sławomir Dziadkiewicz (Katowice), który przekonał nas, że duchowość Kalasancjusza powinna być bliska wszystkim pijarskim nauczycielom, tak zakonnym, jak i świeckim.
Być nauczycielem zainspirowanym Kalasancjuszem – pod takim hasłem odbyła się następna część spotkania. Głos zabrali P. Ilona Rudka i O. Edward Kryściak- uczestnicy Międzynarodowego Kongresu Edukacji Pijarskiej w Chile.
Następnie odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez naszego absolwenta- Tomka Chwaję. Próbowano odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest styl szkoły katolickiej dzisiaj? Wszyscy uczestnicy panelu stwierdzili, że najważniejsze jest tworzenie WSPÓLNOTY. Wspólnota jest nadzieją dla świata pozbawionego nadziei.
Spotkanie nauczycieli zakończyło się  uroczystą Mszą św. z Aktem zawierzenia Bogu Ojcu dzieła wychowania o g. 13.00 celebrowaną przez Ks. Bp. Marka Solarczyka.

 

%d bloggers like this: