protokół 16.10.2018r.

1. Oceniliśmy organizację dyskoteki, za którą odpowiedzialne były klasy 3d, 3a oraz 8a. Dyskoteka odbyła się w zeszły czwartek. Wszystkie klasy otrzymały maksymalną ilość 5 punktów.
2. Ogłosiliśmy przedstawicielom klas, że na poziomie 3a wisi szkolna gazetka oraz skrzynka, do której można wrzucać anonimowo pomysły na działanie samorządu.
3. Przypomnieliśmy o obowiązku przyniesienia min. 3 zniczów do piątku, 19 października.
4. Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy wystrój sali 11 listopada. Wzięcie udziału obowiązkowe.

protokół 2.10.2018

 1. Sprawdziliśmy obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 4a oraz klas 8, które są na pielgrzymce we Włoszech
 2. Oceniliśmy wykonanie dnia kalasancyjskiego. Klasy 3a oraz 3d dostały maksymalną ilość 10 pkt.
 3. Przypomnieliśmy o dyskotece, która odbędzie się w czwartek 11 października oraz zostanie zorganizowana przez klasę 3a
 4. Do organizacji następnego dnia kalasancyjskiego wylosowaliśmy klasy 7a i 3b.
 5. Zdecydowaliśmy, że cel na zbiórki pieniędzy pozostanie taki sam, czyli dla domu dziecka.

protokół 18.09

1.Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne.

2.Przypomniano oraz wyjaśniono zasady konkursu na najlepszą klasę.

3. Ogłoszono, że porządki będą sprawdzane w poniedziałek o godz. 10:30

4. Wylosowano klasy, które będą organizowały dzień kalasantyński oraz te, które będą odpowiedzialne za organizacje najbliższej dyskoteki 11 października.

5. Za tydzień nie odbędzie się zebranie z powodu dnia kalasantyńskiego.

protokół 23.05.2018

1.Sprawdzono obecność . Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 3a.

2.Przypomniano, że w piątek 25.05 odbędzie się dzień kalasantyjski oraz przypomniano klasom, które go organizują, o filmach.

3.Poproszono przewodniczących klas o przeprowadzenie ankiety w klasach : Czy uczniowie chcą, żeby tańce pijarskie były organizowane.

 

Protokół 16.05.2018

1.Wszystkie klasy były obecne na zebraniu.

2. Ogłosiliśmy, że w przyszłym tygodniu  pierwszakom przy obiadach pomoże klasa 3B.

3.Przypomnieliśmy o czwartkowej dyskotece oraz o odpowiednim obuwiu.

4. Ogłosiliśmy, że od tej pory zebrania samorządu będą się odbywać w klasie 105.

5.Powiedzieliśmy, że następny dzień kalasantyjski będą organizować klasy 2D oraz 3D

protokół 11.04.2018

1.Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy oprócz klasy 3e były obecne.

2.Po okresie wielkiego postu zostaną wznowione tańce pijarskie. Do organizacji wylosowano klasy 2d i 2b.

3. Ogłoszono, że w przyszłym tygodniu przy obiadach dla klas pierwszych będzie pomagać klasa 7b.

4.Ogłoszono konkurs o tematyce ,,Wiosna, ach, to Ty” .

Protokół 14.03.2018

 1. Sprawdziliśmy obecność. Wszystkie klasy były na zebraniu oprócz 2d.
 2. Ustaliliśmy, że klasa 2d w przyszłym tygodniu roznosi obiady klasom pierwszym.
 3. Oznajmiliśmy, że klasy 2b i 7a są odpowiedzialne za dzień kalasantyjski.
 4. Wybraliśmy czterech chętnych uczniów do prezentowania sali z osiągnięciami na dniu otwartym szkoły podstawowej.

Protokół 1.02.2018

 

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz 2E i 7C.
 2. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.
 3. Poinformowano o konkursie na strój karnawałowy podczas dyskoteki szkolnej.
 4. Przypomniano o Tygodniu Pomocy Zwierzakom.
 5. Poinformowano o poczcie walentynkowej. Termin oddawania walentynek to 9.02.

Protokół 24.01.2018

 

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz 3D.
 2. Poinformowano, że 25.01 Tańce Pijarskie odbędą się mimo Dnia Kalasantyńskiego.
 3. Za organizację Tańców Pijarskich klasom 3A i 2A przyznano 5 pkt.
 4. Poinformowano o zbiórce do schroniska dla zwierząt.
 5. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.