Sprawozdanie z zebrania Samorządu 3.06.2019r.

Sprawozdanie z zebrania samorządu 3.06.2019r.

1. Reprezentanci wszystkich klas byli obecni.

2. Wyniki sprawdzania porządków w salach lekcyjnych przedstawiają się następująco:

kl. 4a – 4p.

kl. 4b – 4p.

kl. 5a – 4p.

kl. 7a – 4p.

kl. 8a – 4p.

kl. 8b – 3p.

kl. 8c – 4p.

kl. 3a – 4p.

kl. 3b – 4p.

kl. 3c – 4p.

kl. 3d – 4p.

kl. 3e – 4p.

3. Przypomniano o organizowanej dnia 7.06.2019r. Nocy w szkole, oraz zachęcono do uczestnictwa w niej.

4. Przypomnienie o akcji Cichy bohater.

Sprawozdanie z zebrania Samorządu 3.05

Sprawozdanie z zebrania samorządu 3. 05. 2019r.

1. Reprezentanci wszystkich klas byli obecni.

2. Wyniki sprawdzania porządku w salach lekcyjnych przedstawiają się następująco:

kl. 4a – 3p.

kl. 4b – 2p.

kl. 5a – 4p.

kl. 7a – 4p.

kl. 8a – 3p.

kl. 8b – 4p.

kl. 8c – 4p.

kl. 3a – 4p.

kl. 3b – 3p.

kl. 3c – 3p.

kl. 3d – 4p.

kl. 3e – 3p.

3. Oceniono Dzień Kalasantyński przygotowany przez klasy 5a oraz 8c, za który klasy te otrzymały 7p. /10p.

4. Oceniono dyskotekę organizowaną przez klasy 3e i 8c. Klasom tym przyznano po 5 punktów.

Sprawozdanie z zebrania Samorządu 2.04.2019r.

Sprawozdanie z zebrania samorządu 2. 04. 2019r.

1. Reprezentanci wszystkich klas byli obecni.

2. Wyniki sprawdzania porządku w salach lekcyjnych przedstawiają się następująco:

kl. 4a – 3p.

kl. 4b – 3p.

kl. 5a – 4p.

kl. 7a – 4p.

kl. 8a – 4p.

kl. 8b – 4p.

kl. 8c – 3p.

kl. 3a – 4p.

kl. 3b – 4p.

kl. 3c – 4p.

kl. 3d – 4p.

kl. 3e – 3p.

3. Ogłoszono wyniki konkursu zorganizowanego z okazji Dnia kolorów:

kl. 4a – 2p.

kl. 4b – 10p.

kl. 5a – 2p.

kl. 7a – 10p.

kl. 8a – 2p.

kl. 8b – 2p.

kl. 8c – 4p.

kl. 3a – 15p.

kl. 3b – 2p.

kl. 3c – 4p.

kl. 3d – 2p.

kl. 3e – 5p.

Sprawozdanie z zebrania Samorządu 12.03.2019r.

Sprawozdanie z zebrania samorządu 12. 03. 2019r.

1. Reprezentanci wszystkich klas byli obecni.

2. Wyniki sprawdzania porządku w salach lekcyjnych przedstawiają się następująco:

kl. 4a – 4p.

kl. 4b – 2p.

kl. 5a – 4p.

kl. 7a – 4p.

kl. 8a – 4p.

kl. 8b – 3p.

kl. 8c – 3p.

kl. 3a – 4p.

kl. 3b – 4p.

kl. 3c – 3p.

kl. 3d – 4p.

kl. 3e – 4p.

3. Ogłoszono konkursy:

  • na kartkę wielkanocną
  • na świąteczną dekorację sal lekcyjnych

4. 9. 04. 2019r. zebranie samorządu nie odbędzie się, ponieważ

5. 25 marca nie odbędzie się Dzień Kalasantyński ze względu na trwające w tym czasie rekolekcje wielkopostne.

6. Podczas Dnia Kalasantyńskiego zebrano 198 zł i 38 gr. Pieniądze te zostana przeznaczone na krakowskie Hospicjum.