1. Start
 2. »
 3. Samorząd szkolny
 4. »
 5. Protokół z zebrania 13.09.2017

Protokół z zebrania 13.09.2017

 1. Przedstawiono nowym uczniom skład Rady Samorządu Szkolnego.
 2. Sprawdzono obecność. Obecne były wszystkie klasy oprócz klas 2A i 4.
 3. Zebrano kartki ze składami samorządów klasowych.
 4. Poinformowano o reaktywacji sprawdzania porządków w klasach. Kontrole będą przeprowadzane w poniedziałki na przerwie o godzinie 10:30.
 5. Do organizacji Dnia Kalasantyńskiego (25 IX) wybrano klasy 3E i 3C.
 6.  Poinformowano, że 28 września w godzinach 17-21 odbędzie się dyskoteka. Do jej organizacji wybrano klasy 3E i 2B.
 7. Poinformowano o zamiarze reaktywacji Tańców Pijarskich.
%d bloggers like this: