Protokół 1.02.2018

 

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz 2E i 7C.
 2. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.
 3. Poinformowano o konkursie na strój karnawałowy podczas dyskoteki szkolnej.
 4. Przypomniano o Tygodniu Pomocy Zwierzakom.
 5. Poinformowano o poczcie walentynkowej. Termin oddawania walentynek to 9.02.

Protokół 24.01.2018

 

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz 3D.
 2. Poinformowano, że 25.01 Tańce Pijarskie odbędą się mimo Dnia Kalasantyńskiego.
 3. Za organizację Tańców Pijarskich klasom 3A i 2A przyznano 5 pkt.
 4. Poinformowano o zbiórce do schroniska dla zwierząt.
 5. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.

Protokół 17.01.2018

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 3A.
 2. Poinformowano, że wyniki sprawdzania porządków zostaną podane w późniejszym terminie
 3. Za organizację Tańców Pijarskich przyznano 5 pkt.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 1.02 wybrano klasy 2D i 3E.

Protokół 10.01.2018

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 3B.
 2. Na organizację Dnia Kalasantyńskiego 25.01 wybrano klasę 2D i 3D.
 3. Za organizację Tańców Pijarskich przyznano 5 punktów.
 4. Tańce Pijarskie 11.01 zorganizują klasy 3A i 2A.
 5. Ogłoszono, że kampania wyborcza rozpocznie się 15.01.
 6. Do organizacji dyskoteki 8.02 wybrano klasy 3A i 3C.

Protokół 20.12.2018

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 2D.
 2. Przypomniano o zasadach organizacji Tańców Pijarskich.
 3. Za organizację Tańców Pijarskich klasom 7A i 7C przyznano 5 pkt.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 4.01 wybrano klasy 3A i 2C.
 5. Poinformowano, że 3.01 zostaną ogłoszone wybory do samorządu.
 6. Przypomniano o Dniu Swetra Świątecznego, który odbędzie się 21.12

Protokół 6.12.2018

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 2D i 2C.
 2. Do organizacji Tańców Pijarskich wybrano klasy 7A i 7C.
 3. Poinformowano o konkursie za świąteczny wystrój klas, który trwa do 20.12.
 4. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.
 5. Poinformowano o Dniu Słodyczy, który odbędzie się 13.12

Protokół 8.11.2017.

 

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Przypomniano, że Tańce Pijarskie 9.11 organizują klasy 2C i 2B
 3. Oceniono Dzień Kalasantyńskiw październiku. Klasom 2A przyznano 10pkt., a klasie 7B 7pkt.
 4. Do organizacji dyskoteki szkolnej 23.11 wybrano klasy 2D i 7B.
 5. Przypomniano zasady odbioru z dyskoteki.
 6. Poinformowano o akcji oddawania zużytych telefonów komórkowych.