Protokół 16.05.2018

1.Wszystkie klasy były obecne na zebraniu.

2. Ogłosiliśmy, że w przyszłym tygodniu  pierwszakom przy obiadach pomoże klasa 3B.

3.Przypomnieliśmy o czwartkowej dyskotece oraz o odpowiednim obuwiu.

4. Ogłosiliśmy, że od tej pory zebrania samorządu będą się odbywać w klasie 105.

5.Powiedzieliśmy, że następny dzień kalasantyjski będą organizować klasy 2D oraz 3D

protokół 11.04.2018

1.Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy oprócz klasy 3e były obecne.

2.Po okresie wielkiego postu zostaną wznowione tańce pijarskie. Do organizacji wylosowano klasy 2d i 2b.

3. Ogłoszono, że w przyszłym tygodniu przy obiadach dla klas pierwszych będzie pomagać klasa 7b.

4.Ogłoszono konkurs o tematyce ,,Wiosna, ach, to Ty” .

Protokół 14.03.2018

 1. Sprawdziliśmy obecność. Wszystkie klasy były na zebraniu oprócz 2d.
 2. Ustaliliśmy, że klasa 2d w przyszłym tygodniu roznosi obiady klasom pierwszym.
 3. Oznajmiliśmy, że klasy 2b i 7a są odpowiedzialne za dzień kalasantyjski.
 4. Wybraliśmy czterech chętnych uczniów do prezentowania sali z osiągnięciami na dniu otwartym szkoły podstawowej.

Protokół 1.02.2018

 

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz 2E i 7C.
 2. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.
 3. Poinformowano o konkursie na strój karnawałowy podczas dyskoteki szkolnej.
 4. Przypomniano o Tygodniu Pomocy Zwierzakom.
 5. Poinformowano o poczcie walentynkowej. Termin oddawania walentynek to 9.02.

Protokół 24.01.2018

 

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz 3D.
 2. Poinformowano, że 25.01 Tańce Pijarskie odbędą się mimo Dnia Kalasantyńskiego.
 3. Za organizację Tańców Pijarskich klasom 3A i 2A przyznano 5 pkt.
 4. Poinformowano o zbiórce do schroniska dla zwierząt.
 5. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.

Protokół 10.01.2018

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 3B.
 2. Na organizację Dnia Kalasantyńskiego 25.01 wybrano klasę 2D i 3D.
 3. Za organizację Tańców Pijarskich przyznano 5 punktów.
 4. Tańce Pijarskie 11.01 zorganizują klasy 3A i 2A.
 5. Ogłoszono, że kampania wyborcza rozpocznie się 15.01.
 6. Do organizacji dyskoteki 8.02 wybrano klasy 3A i 3C.

Protokół 20.12.2018

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 2D.
 2. Przypomniano o zasadach organizacji Tańców Pijarskich.
 3. Za organizację Tańców Pijarskich klasom 7A i 7C przyznano 5 pkt.
 4. Do organizacji Tańców Pijarskich 4.01 wybrano klasy 3A i 2C.
 5. Poinformowano, że 3.01 zostaną ogłoszone wybory do samorządu.
 6. Przypomniano o Dniu Swetra Świątecznego, który odbędzie się 21.12

Protokół 6.12.2018

 1. Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 2D i 2C.
 2. Do organizacji Tańców Pijarskich wybrano klasy 7A i 7C.
 3. Poinformowano o konkursie za świąteczny wystrój klas, który trwa do 20.12.
 4. Przypomniano o obowiązku pomocy uczniom młodszych klas przy obiadach.
 5. Poinformowano o Dniu Słodyczy, który odbędzie się 13.12