Protokół z zebrania samorządu 5.03

1. Sprawdziliśmy obecność- reprezentanci wszystkich klas byli obecni.

2. Przypomnieliśmy o trwających konkursach samorządowych: konkursie na filmik reklamujący szkołę i o konkursie na logo samorządu.
3. Oceniliśmy Dzień kalasantyński, który przygotowały klasy 5a i 8c oraz dyskotekę, którą przygotowały klasy 8c i 3e.
Klasy 5a i 8c otrzymały po 7 punktów, klasom: 3e i 8c za przygotowanie dyskoteki przyznano po 5 punktów.
                                                                                                    Samorząd Szkolny

sprawozdanie 05.02

 1. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Przypomnieliśmy o odbywających się we wtorek (12 lutego) wyborach do samorządu szkolnego oraz o ciszy wyborczej dzień wcześniej.
 3. 12 lutego zebranie samorządu się nie odbędzie z powodu wspomnianych wcześniej wyborów.
 4. Ogłosiliśmy, że 27 lutego w środę odbędzie się dyskoteka szkolna, tym razem w godzinach 18-21. Muzyką zajmie się profesjonalny DJ. Zapraszamy wszystkich do przyjścia i miłej  zabawy . 🙂

Sprawozdanie 29.01

 1. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Oceniliśmy porządek w klasach.
 3.  Wylosowaliśmy klasy, które będą organizować Dzień Kalasantyński ( klasa 8c oraz klasa 5a).
 4. Powiedzieliśmy o możliwości wrzucenia listu miłosnego do poczty walentynkowej 12-13 lutego. Rozniesiemy listy w walentynki 14 lutego w czwartek.
 5. Ogłosiliśmy , że kampania wyborcza  do samorządu szkolnego odbędzie się od 4 do 9 lutego. 12 lutego we wtorek można będzie głosować na swoich ulubieńców.

Sprawozdanie z zebrania Samorządu szkolnego 20.11

 1. Wszystkie klasy były obecne.
 2. Przypomnieliśmy o szkolnym festiwalu artystycznym – Patrocinium, który odbędzie się we wtorek 27 listopada.
 3. Wylosowaliśmy klasy, które będą organizować dyskotekę szkolną, która odbędzie się w czwartek 29 listopada. Wypadło na klasę 3b oraz 7a.
 4. Ogłosiliśmy datę dnia piernika. Odbędzie się on 13 grudnia. Zachęcamy do wzięcia udziału i zrobienia pysznego pierniczka. J
 5. Poprosiliśmy każdą klasę o usunięcie dekoracji przygotowanej z okazji Dnia odzyskania niepodległości.

30.10.2018r.

1. Wszystkie klasy były obecne, oprócz klasy 3c.
2. Sprawdziliśmy porządek w salach lekcyjnych i ogłosiliśmy wyniki
każdej klasy.
3. Przypomnieliśmy o konkursie na wystrój sal (tzw. „gazetka
klasowa” ) i dekoracji okna znajdującego się naprzeciwko sali
lekcyjnej każdej klasy z okazji setnej rocznicy odzyskania
niepodległości.
4. Oceniliśmy organizację Dnia Kalasantyńskiego. Klasy 3b i 7a
odpowiedzialne za organizację tego dnia uzyskały maksymalną ilość
punktów, czyli 10.
5. Przedstawicieli klas, którzy w dniu jutrzejszym nawiedzą groby
zmarłych nauczycieli, uczniów i absolwentów na krakowskich
cmentarzach poinformowaliśmy o konieczności ubioru stroju
galowego.

23.10.2018r.

1. Wszystkie klasy były obecne, z wyjątkiem klas 4- nieobecnych ze
względu na wycieczkę szkolną.
2. Sprawdziliśmy porządek w salach lekcyjnych i ogłosiliśmy wyniki
każdej klasy.
3. Przypomnieliśmy o najbliższym Dniu Kalasantyńskim, który
będziemy obchodzić 25 października.
4. Poinformowaliśmy o zmianie celu zbiórki pieniędzy na cele
charytatywne w Dniu Kalasantyńskim. Będziemy zbierać środki na
utrzymanie świetlicy pijarskiej w Chile.

protokół 16.10.2018r.

1. Oceniliśmy organizację dyskoteki, za którą odpowiedzialne były klasy 3d, 3a oraz 8a. Dyskoteka odbyła się w zeszły czwartek. Wszystkie klasy otrzymały maksymalną ilość 5 punktów.
2. Ogłosiliśmy przedstawicielom klas, że na poziomie 3a wisi szkolna gazetka oraz skrzynka, do której można wrzucać anonimowo pomysły na działanie samorządu.
3. Przypomnieliśmy o obowiązku przyniesienia min. 3 zniczów do piątku, 19 października.
4. Zorganizowaliśmy konkurs na najlepszy wystrój sali 11 listopada. Wzięcie udziału obowiązkowe.

protokół 2.10.2018

 1. Sprawdziliśmy obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 4a oraz klas 8, które są na pielgrzymce we Włoszech
 2. Oceniliśmy wykonanie dnia kalasancyjskiego. Klasy 3a oraz 3d dostały maksymalną ilość 10 pkt.
 3. Przypomnieliśmy o dyskotece, która odbędzie się w czwartek 11 października oraz zostanie zorganizowana przez klasę 3a
 4. Do organizacji następnego dnia kalasancyjskiego wylosowaliśmy klasy 7a i 3b.
 5. Zdecydowaliśmy, że cel na zbiórki pieniędzy pozostanie taki sam, czyli dla domu dziecka.

protokół 18.09

1.Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne.

2.Przypomniano oraz wyjaśniono zasady konkursu na najlepszą klasę.

3. Ogłoszono, że porządki będą sprawdzane w poniedziałek o godz. 10:30

4. Wylosowano klasy, które będą organizowały dzień kalasantyński oraz te, które będą odpowiedzialne za organizacje najbliższej dyskoteki 11 października.

5. Za tydzień nie odbędzie się zebranie z powodu dnia kalasantyńskiego.

protokół 23.05.2018

1.Sprawdzono obecność . Wszystkie klasy były obecne oprócz klasy 3a.

2.Przypomniano, że w piątek 25.05 odbędzie się dzień kalasantyjski oraz przypomniano klasom, które go organizują, o filmach.

3.Poproszono przewodniczących klas o przeprowadzenie ankiety w klasach : Czy uczniowie chcą, żeby tańce pijarskie były organizowane.